Korte uitleg over bekeren.

Gepubliceerd op 8 januari 2024 om 13:55

 

Bekering en belijden van zonden.

 

Wat vraagt God van ons om behouden of gered te worden voor de eeuwigheid?

Een korte uitleg om behouden te worden voor de eeuwigheid.

 

 

De enige manier om gered te worden, zalig te worden zoals de Bijbel vermeld, voor de eeuwigheid is bekering. Bekering is omkeren naar de Heere Jezus en belijden van onze zonden. We ontvangen vergeving door genade we hoeven er niets anders voor te doen dan ons te bekeren. We bekeren ons naar de Heere Jezus en Hij zal u graag vergeving schenken! Vergeving en schoongewassen worden van zonde kan alleen plaatsvinden door het bloed van de Heere Jezus. Het bloed dat Hij heeft vergoten aan het kruis voor u en mij. En door zijn opstanding op de derde dag. Is het mogelijk geworden om door zijn Heilige Geest ons te onderwijzen, te leiden en nog veel meer. Zonde staat dit alles in de weg. En wat de zonden van iemand ook zijn er is geen enkele die God niet wil vergeven als u door zijn Zoon tot bekering komt.

God heeft dit zo bepaald er is alleen vergeving mogelijk door wat de Heere Jezus heeft gedaan tijdens zijn leven op aarde en zijn kruisiging.

 

Waarom moet een mens zich bekeren van de wereld en zich omkeren naar de Heere Jezus? Omdat wij van ons zelf niet rein zijn. Geen mens is rein of kan rein worden dan door bekering. De zonde waarin we leven, bewust of onbewust moet van ons weggenomen worden als we door de nauwe poort binnen willen gaan. Dat doet de Heere Jezus voor u. Zonder ritueel of speciale regels. Hij wil graag een persoonlijke relatie met u opbouwen. Daarin kunnen we dan investeren, bijvoorbeeld door gebed en aanbidding. Bijbel lezen en leven volgens zijn geboden en niet volgens onze eigen inzichten. Deze overgave is onderdeel van uw wedergeboorte de Heiligmaking. Soms is dit een lastig pad maar hoeven het niet op onze eigenmanier te doen of in eigen kracht. We hebben de Heilige Geest.

 

 

Heilige Geest.

 

Bekering is het begin van het leven met de Heere Jezus. U ontvangt de Heilige Geest als wij zijn woord en geboden gaan leven de Heilige Geest helpt daarbij. Zodat wij Heilig voor God kunnen gaan leven. Deze heiliging is het werk van God. Een werk wat Hij In ieder mens gaat doen en Hij zal het ook volbrengen. De Geest komt onze zwakheden te hulp. Heiliging is leven zonder zonde en de wil van God doen. De wil van God staat beschreven in de Bijbel.

 

Het fijne van bekeren is dat je je een helper en troostster hebt gekregen en ook dat je al je zorgen bij Hem neer kan leggen. Het is niet altijd een makkelijke weg maar wel een die ons het eeuwige leven brengt. Bekeren is ook omkeren of afkeren van je oude levensstijl en gedachten. Ook daarvoor is hulp beschikbaar in de Bijbel, ook door de Heilige geest.

 

 

De eerlijkheid gebied te zeggen dat we niet in een erg gunstige tijd leven, het is beschreven in de Bijbel wat er komen gaat.  We zien en horen het om ons heen. Het fijne is dat we ons gezekerd weten onder Zijn vleugels, de vleugels van de allerhoogste.

 

Op de website vindt u artikelen die u verder kunnen helpen op uw weg met de Heere Jezus. In deze artikelen wordt ook verwezen naar de schriftplaatsen.

 

Ik wens u Gods zegen.

 

 

 

Bekering En Belijden Van Zonden
Word – 95,3 KB 7 downloads
Repentance And Confession Of Sins
Word – 95,4 KB 7 downloads