De Genade van de Heere Jesus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 2 Korinthe 13:13

Het dal van de dorre beenderen

Ezechiel 37.

 

 

 

 

 

 

Dit visioen is het visioen voor onze tijd en betreft een oproep van God , geprofeteerd door Ezechiel om de mensen wakker te roepen en het evangelie te verkondigen in de wereld, heel het huis van Israel.

Op deze pagina kunt u het artikel downloaden.

Het Dal Van De Dorre
PDF – 481,5 KB 12 downloads