Het dal van de dorre beenderen

Ezechiel 37.

 

 

Ezechiel 37:5

 

 Zo zegt de Heere heere tegen deze beenderen: Zie ik ga de Geest in u brengen en u zult tot leven komen.

 

Dit visioen is het visioen voor onze tijd en betreft een oproep van God , geprofeteerd door Ezechiel om de mensen wakker te roepen en het Evangelie te verkondigen in de wereld, aan heel het huis van Israel. Het betreft ook namelijk alle afstammelingen van de tien stammen uit israel die nooit zijn teruggekeerd, de afstammelingen wonen verspreid over de hele wereld. Vandaar dat God spreekt over het hele huis van israel. 

Vele mensen slapen nog en weten niet waartoe ze op weg zijn als ze zich niet bekeren.

Deze profetie gaat ook over de opstanding van de doden. Want voor wie in Chrisus zijn is er geen dood zij zijn in een slapende toestand in afwaching van de opstanding of het oordeel.

Het is dan ook van belang om het Evangelie te blijven verkondigen aan de doden (mensen die zich nog niet bekerd hebben) zodat zij ook levend gemaakt worden door de Heilge Geest. 

 

Profeteer daarom, en zeg tegen hen, Zo zegt de Heere heere, Zie ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen opreizen, Mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israel. Ezechiel 37:12.

Dit land van Israel waar over gesproken wordt is het geestelijke israel wat gevestigd zal worden na de wederkomst.

Dan komt iedereen weer bij elkaar in een verheerlijkt lichaam.

God verzamelt iedereen uit de vier windstreken. Dat is onze gezegende hoop en een prachtig vooruitzicht. 

Maar ik wil niet broeders, dat u onwetend bent ten aanzin van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.

1 Thessalonicenzen 4:13-17.

 

Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? Alsof daar nog enige twijfel over zou bestaan.

1 Korinthe 15:35. 

De opstanding van de doden is een hoopvolle boodschap en profetie die door elke profeet is gedaan, en ook in het nieuwe testament vinden we er veel over. Het is het geheimenis waar over gesproken wordt In openbaring 10:7. En het gaat om zeer veel mensen zoals we kunnen lezen Eze 37:10.

 

Ondertussen

 

Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op zaligheid als helm.

1 Thessalonicenzen 5:8-9. 

 

Ezechiel 37 De Dorre Beenderen Docx
Word – 36,4 KB 6 downloads