De komst van de gevallen engelen, in steeds meer landen waargenomen, zal de hele wereld schokken.

 

Lukas 21:26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen,

want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

 

 

Gevallen engelen

 

Onze wereld zal in de nabije toekomst ook bevolkt worden door gevallen engelen die zich willen mengen met het menselijke ras ze zullen onder ons leven, en met ons leven. Het is een eindtijdsgebeurtenis. En om dat e daar nu in leven, de tijd van de oordelen dit artikel. Het heeft even geduurt voordat ik dit gepubliceerd heb omdat het een lastig is onderwerp om te vertellen. Begin augustus heeft de Heer me in een visioen duidelijk gemaakt om het te delen. De mensheid wordt er voorzichtig op voorbereid. 

 

Hun motivatie is niet liefde maar juist het tegenovergestelde. De komst van de gevallen engelen is onderdeel van Gods oordelen over zonden van de wereld. Hun komst en de vermenging van deze wezen met het menselijke ras is ook geprofeteerd in de droom van Nebukadnezar, Daniel 2:42-43.  Dat u gezien hebt ijzer vermengt met modderig leem ze zullen zich door menselijk zaad vermengen.  

Hun komst wordt in de Bijbel ook gemeld in. Joel 2.2. Ook in Judas 1:6 en in het boek van Henoch, noemt de Heere deze engelen en het verlaten van hun oorspronkelijke staat, het waren namelijk engelen van God, ze zijn afvallig geworden en samen met lucifer opstandig geworden tegen God. In de tijd van Noah hebben ze vreselijke dingen gedaan die ook nu weer terug zullen komen. Ze waren al uit de Hemel verbannen voor de tijd van de mensheid. Samen met satan regeerden ze op aarde.

Ooit was hun woonplaats de hemel. Ze komen als de dage raad, de tijd voor de zon opkomt het weer zal veranderen tegen die tijd, het zal donker worden. In Openbaring 6:14 en Lukas 21:26 Wordt gesproken over het terugwijken van de hemel, Dit is wat ik noem de beschermende hand van God, de genade van God, die er ook steeds voor heeft gezord dat we vergeving konden krijgen en vragen voor onze zonden, keer op keer. Dit is veranderd. 

De genade die ons nog voor een deel beschermde is afgebouwd en we vallen daarmee onder het oordeel waar geen zonde meer geaccepteerd wordt. Het staat beschreven in openbaring 14.14. De graanoogst en de wijnoogst. We leven in de tijd van het vlugge oordeel, de wijn oogst is de oogst van zielen die deze tijd niet meegaan maken maar wel zalig zijn en heilig leven, de andere zielen die genoemd zijn zielen die nog steeds in zonde leven ze kunnen weggenomen worden terwijl ze in zonde leven. Het is de Heere Jezus die genoemd wordt in openbaring en met de sikkel rondgaat.

We kunnen nog vergeving krijgen van zonden bij bekering. En daarna wordt het geen vanzelfsprekendheid meer maar van heilig leven. Doe daarom voor zo ver dat er nog is zonden weg uit uw leven en vraag om vergeving.

 Het is de genade en wil van God dat het niet helemaal uit de hand zou lopen op aarde. Het is de profetie over de eindtijd dat de wereld geheel overgegeven wordt, voor een korte tijd, aan satan. Het is zo bepaald en voorzien door het verlaten van God en Zijn woord.

En wij zullen leven in deze wereld. In deze wereld is geen ruimte voor compromissen. Want het licht kan zich niet mengen met de duisternis. 2 Korinthe 6:14. Zelfs de meest toegewijde christen kan zich vergissen en tot een compromis verleid worden in deze tijd. Bijbelkennis, zelfcontrole en onderscheidingen vermogen, het zijn kenmerken van de Heilige Geest. Laat de Bijbel in deze tijd de meetlat zijn waarnaast u uw leven legt, en wees trouw aan de Heere Jezus. Want zonder Hem beginnen we niets, Zijn licht zal blijven schijnen, een baken waarin mensen veilig Zijn. 

Het is de wil, en de genade van God die de werelden van het kwaad en die van ons min of meer gescheiden houdt op aarde. Als de hemel terugwijkt, Lukas 21:26. In Jesaja 13:13 lezen we heel duidelijk dat het God zelf is die de aarde zal doen wankelen dan krijgt de andere wereld toegang tot onze wereld. Onze wereld wordt opgerold als een mantel en zal verwisseld worden. Hebreeën 1:10-12. Het klimaat zal hierdoor veranderen.

 Het is ook een indicatie dat de wederkomst van de Heere Jezus dichtbij is, hij heeft immers gezegd dat de tijd waarin Hij terugkomt zal zijn als in de dagen van Noah. Door de rebellie tegen God, is satan, de draak, uit de hemel geworpen op aarde, samen met een derde van alle engelen. Openbaring 12:7-17.  

Een van de indicaties dat deze engelen zullen verschijnen is de vorming van ongebruikelijk "mooie" of "van een nieuw soort" luchten in rood tinten en het noorderlicht op plaatsen waar het normaal niet voorkomt. Momenteel zie je deze luchten over de gehele wereld al verschijnen.

Ze worden aan de wereld voorgesteld als aliens, vanuit andere melkwegstelsels zouden ze komen, ver weg in werkelijkheid zijn ze dichtbij. Ze komen met nieuwe technologieën en andere verleidingen. Ze lijken niet op engelen, het woord engel geeft misschien de indruk dat ze nog iets goeds in zich zouden hebben, dat is niet zo. Hun bestemming is de hel, aan het einde van de regeerperiode van satan de antichrist en de valse profeet. Ze komen als “vrienden ”maar zijn uit op uw ziel. 

Het zijn engelen van satan en niemand zou zich hiermee in moeten laten, het is demonisch. Een christen, een schepping van God behoort zich niet in te laten met niet menselijke zaken.Laat u er niet mee in, onder geen enkele omstandigheid.

Blijf dichtbij de Heilge Geest en bedek u en uw kinderen, familie met het bloed van Jezus.

In de laaste dagen zal God mensen op bovennatuurlijke  manier beschermen en voorzien van wat we nodig hebben. Hij kent u, is dichtbij en verlaat u nooit.

Als u roept komt Hij om u te beschermen, te troosten. Psalm 63:7:9.

 

 

 

Er is nog veel meer te vertellen over deze wezens en hun verschijningsvormen. Een vervolg wordt aangekondigd op de welkoms pagina. tot die tijd kunt u zich verdiepen in de oorsprong en de reden van de zondvloed in het boek Henoch, een boek wat genoemd wordt in de Bijbel Judas en Paulus verwijzen ernaar.

 

 

 

Gevallen engelen, er wordt over geprofeteerd in openbaring 12. De draak, Satan, wordt uit de hemel gestoten met eenderde van rebelerende engelen.

Nu is het zo dat er in de bijbel aanwijzingen zijn te vinden en verwijzen naar de gebeurtenissen in de eindtijd. Zowel in het oude als in het nieuwe testament.

De gevallen engelen worden voorgesteld als Eliens, dat zijn ze niet. Het zijn ook geen helpers in tegendeel. Het is een oordeel van God.

Ze waren hier al eerder, namelijk in de tijd van Noah.

 

 

In de eindtijd waarin wij leven, zal er zoals gezegd een vloed van demonische krachten over de aarde gaan, Christenen zijn daarvan niet uitgesloten, alleen wie veilig schuilen bij de Heere Jezus, zal beschermd zijn, een bescherming door zijn bloed  de

Heilge Geest.  En een heilig leven leven. Deze bescherming en vergeving van zonden is alleen mogelijk door deze te belijden voor Hem, door bekering van uw eigen pad.

Laat u niet misleiden staat, is geschreven om u te waarschuwen het woord van God niet los te laten. Dit gebeurt op groee schaal en daarom de oordelen.

De ontheiliging van God, zijn Zoon en zijn woord. Keer u daarvan af nu het nog kan. 

 

 

gevallen engelen.
Word – 294,5 KB 30 downloads
Het Bloed Van Jezus
PDF – 149,6 KB 30 downloads
Hef De Banier Omhoog
Word – 16,4 KB 9 downloads
De Doop Van Uw Hele Huishouden 9 23
Word – 103,5 KB 8 downloads
BOEKEN VAN HENOCH
PDF – 69,1 KB 28 downloads