Het bloed van Jezus

Het wonder van bekering: deel twee

 

 

We overwinnen satan door de getuigenis van Gods woord en wat Gods woord zegt over wat het bloed van Jezus doet voor ons. Openbaring 12:11.

 

Bescherming.

Het bloed van Jezus is het laatste bloedoffer geweest wat ooit nog in de wereld vergoten zou worden voor zonden. het was nodig om ons te redden en te beschermen tijden onze wandel hier op aarde.

Als we kiezen voor Jezus verzoenen we ons met God en kunnen we het bloed proclameren over ons leven, zodat het ons beschermd tegen plagen of demonische aanvallen. Het is vanzelfsprekend dat het alleen mogelijk is om hier een beroep op te doen als je bekeerd bent. Het is een zegen die je krijgt door je bekering.

Het bloed werk ook vandaag nog voor ons.

Het is mogelijk doordat de Heere Jezus leeft! We zijn in Christus, dus hebben wij ook in Hem de verlossing en de bescherming.

In Hem hebben wij de verlossing, Door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen vanwege de rijkdom van zijn genade.

Efeze 1:7.

Lees Efeze 1 voor u zelf en lees wat de Heere Jezus voor u heeft gedaan en vandaag nog doet, het is een lofzang op Gods welbehagen in Christus.

De kruisiging van de Heere Jezus heeft veel teweeggebracht in de wereld en ook in de geestelijke werelden. We kunnen vrijmoedig tot God gaan, bijvoorbeeld door de scheuring van het voorhangsel, de scheiding tussen Hemel en aarde, Hebreeën 10:19, omdat wij nu, broeders vrijmoedigheid hebben om om in te gaan in het Heiligdom door het bloed van Jezus. En we zijn vrijgesteld van de vloek van na de zondeval.

Ook dat is onderdeel van onze verlossing. U begrijpt dat alleen bekering dit mogelijk maakt en daarom zo belangrijk is, we erop hameren dat dit van cruciaal belang is als u verlost wilt worden.

Maar u bent die eens ver weg was, in Christus Jezus dicht bij gekomen, door zijn bloed.

Efeze 2:13

Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus zijn Zoon, ons van alle zonde

Johannes 1:7

 

Overige Schriftplaatsen over het bloed van Christus

Hebreeën 12:24-13:12 10:19 en Kolossenzen 1:14.

 

Over het Heilige Avondmaal en het bloed van Christus.

 

Als u niet bekeert bent, kunt u niet deelnemen aan het avondmaal. Het is logisch want iemand die niet is schoon gewassen van zijn zonden kan vanzelf sprekend niet deelnemen aan een Heilige gebeurtenis.

Het zal niet veelvoorkomen want wat zou de onbekeerde er mee willen bereiken? Er schuilt ook een gevaar in voor iemand die dit wel doet, namelijk jezelf een oordeel drinken. Je bent namelijk nog van de wereld en zult net als de wereld onder het oordeel vallen vanwege dit feit.

Dit houdt dus ook de waarschuwing in, je denkt dat je van Christus bent vanwege je deelname aan een religieuze bijeenkomst of op grond van andere opvattingen. God bekijkt dat toch echt anders en waarschuwde ervoor. De Heere Jezus kijkt met een eeuwige bril naar ons, en of wij navolgers zijn van Zijn geboden en niet van onze eigen opvattingen.

Voor God bent u net als de wereld als u niet bekeert bent, en wil ons behoeden voor een grote dwaling. Paulus noemt ook nog om onszelf te onderzoeken, te beoordelen, of wij wel deelname kunnen hebben aan het Heilige avondmaal. 1 Korinthe 11:28-29.

God oordeelt je om het feit dat je deel wil nemen aan de nagedachtenis, terwijl je niet opgewekt bent uit de dood met Christus door je te bekeren. Het is heel onverstandig om dit wel te doen.

 

1 Korinthe 11:29

Want wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere.

 

De drinkbeker en het brood neem je tot je om Hem te gedenken Dat is het avondmaal zoals dat beschreven staat in de Bijbel. Het Nieuwe Testament is bekrachtigd door het bloed van de Heere Jezus, Het bloed is zijn Testament en Heilig. Hij heeft namelijk onmenselijk veel geleden aan het kruis en wij zijn duur gekocht daardoor. Hij zegt hier zelf over “neem dit brood, wat het symbool van zijn, gebroken lichaam voorstelt.

We breken het brood omdat hij zelf ook gebroken wordt op het kruis en dat herdenken we. Het is geen feestmaal, maar wordt ter nagedachtenis genomen nagedachtenis. 1 Korinthe 10:17. Omdat het brood een is, zijn wij die velen zijn, een lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood. Ook hieruit blijkt dat wanneer je niet bekert bent geen deel kunt hebben aan het avondmaal omdat je dan niet tot het lichaam van Christus behoort.

 

De eigenlijke maaltijd

 

Het Avondmaal is geen maaltijd zoals we die thuis gebruiken, we gaan niet aan de aardappelen en groente dat is gewoon samen eten. Dat kan ook thuis zoals Paulus aangeeft. 1 Korinthe 11:34.

Vraag als niet bekeert bent en toch aan het avondmaal heeft meegedaan, vergeving aan de Heere Jezus. Bekeert u alsnog en neem dan deel aan het avondmaal zoals het is bedoeld.

Het is een waarschuwing van de Heere Jezus en wat Paulus ons door zijn verkregen gezag van Hem aan ons meedeelt zodat er niemand verloren gaat. 1 Korinthe 10:33.

 

 

 

 

 

Het Bloed Van Jezus
PDF – 149,6 KB 104 downloads