Uw afspraak met God.

We hebben allemaal een afspraak met de Heere Jezus.

Zo zegt de Heere:

De Hemel is mijn troon
en de aarde de voetbank van Mijn voeten.
Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen bouwen.
En waar de plaats van Mijn rust?
Want Mijn hand heeft al die dingen gemaakt.
En daardoor bestaan al die dingen, spreekt de Heere.
Maar ik zal zien op deze, op de ellendige.
En verslagene van geest, en wie voor Mijn woord beeft.

 

 

 

Afspraak met God en het oordeel voor iedereen, maar niet voor....

Kort gezegd wordt iedereen die Jezus af heeft afgewezen geoordeeld op de dag dat Hij terug komt aan het eind van de periode van de grote verdrukking. De mensen die dan nog leven en deze tijd hebben overleefd staan dus voor Hem. Iedereen betekent dus ook mensen die helemaal niet geloven of alles afwijzen.

Behalve wie in Christus Jezus zijn worden niet geoordeeld, Romeinen 8. Ook iedereen die eens gestorven (ontslapen) is staat dan voor de Heer. 2 Timotheüs 4 1:2. niet voor het oordeel maar een beoordeling en dat is heel iets anders dan geoordeeld worden.

Het boek des Levens wordt geopend want daarin staan de namen van degenen die naar de Hemel zullen gaan. Staat uw naam er al in?

Misschien denkt u wel ook mensen die niet geloven? Ja, zeker want God heeft iedereen geschapen en ik schreef het al eerder Hij kende iedereen en al voor de grondlegging van de wereld.

Ook de mensen die ooit zijn gestorven komen dus voor hem te staan, de een krijgt een kroon des leven en de ander moet het oordeel ondergaan, je verantwoorden voor alles wat je ooit hebt gedaan in je leven of wat je hebt nagelaten je kan dat niet meer herstellen dat kon nog toen je op aarde was nu niet meer. En dan kan God niet anders dan je er naar oordelen want hij is rechtvaardig en kan zichzelf niet verloochenen.

 

God zal onze vrije wil niet negeren tijdens onze levenswandel op aarde. De vrije wil hebben we van Hem gekregen.

U kunt kiezen of u voor Jezus gaat en dus niet verloren gaat en daardoor de Hemel binnen kunt gaan. Er is genoeg informatie te vinden over het geloof en de aard van God zijn aanbod om u volledig te accepteren, door Jezus. Wat een fantastisch cadeau, want verdienen kunnen we dat niet je krijgt het cadeau! Je kan er ook niets aan toevoegen.

 

Het oordeel zal niet makkelijk zijn voor mensen die Jezus hebben afgewezen. Laat u niet weerhouden door religieuze bedenksels, filosofieën over het leven en het Evangelie, of de weg naar de eeuwigheid. Er staat niemand tussen u  en Jezus in. Wat er ook beweerd wordt door anderen. Ook dit staat in de Bijbel Er is bij de God die Hemel en Aarde gemaakt heeft altijd een enorme genade voor u! Altijd via Jezus zoals dat in het schrift staat.

 

Ga bij moeilijkheden niet direct naar anderen, maar als u wedergeboren bent direct naar Jezus met uw vragen of problemen, verdriet of angst. Bid om kracht en wijsheid.  Bescherming van de allerhoogste.

Doordat de dag des oordeels niet een collectief gebeuren is, maar u straks alleen voor God staat is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn relatie met Jezus in dit leven.

Jesaja 55-6 Zoek de Heer terwijl Hij te vinden is, roep hem aan terwijl Hij nabij is. In dit Bijbelgedeelte staat: Terwijl Hij te vinden is. Kan nu nog terwijl u hier op aarde rondloopt.

 

Jezus spreekt toen en nu: Johan.12  48-49-50

Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt,

heeft iets wat hem veroordeelt,

namelijk het-woord dat ik gesproken heb,

dat zal hem veroordelen op de laatste dag.

 

Want ik heb niet uit mezelf gesproken,

maar de Vader, Die Mij gezonden heeft,

Hij zelf heeft mij een gebod gegeven.

Wat ik Zeggen en wat ik spreken moet.

En ik weet dat zijn gebod Eeuwig leven is.

Wat ik dan spreek, spreek ik zoals de Vader mij gezegd heeft.

 

Leest u ook eens Openbaringen 14: 6-7 Over het komende oordeel.

En... Johannes 16: 7-11

 

Kruisingen, vergeving van zonden

Wie kent nog het verhaal van de misdadigers die naast Jezus werden gekruisigd en waarvan een boos was op Jezus en hem uitdaagde om een wonder te verrichten. Dat had Jezus makkelijk kunnen doen, maar deed het niet.  De andere misdadiger vroeg hem om vergeving"Heere vergeeft mij ik heb veel fouten gemaakt in mijn leven."

Waarop  Jezus hem zei "Dan zul je vandaag nog met mij in het paradijs zijn".

Twee dingen vallen hierbij op en dat is: Belijd je je zonden/fouten dan is er vergeving. Belijd ze aan Jezus en je bent gered. Ook zie je dat de belijdende misdadiger zelf aan Jezus vraagt om hem te vergeven. Ook niet onbelangrijk, en maakt ook weer duidelijk dat we er verder niets voor kunnen doen om gered te worden maar dat het niet vanzelf komt we moeten het dus vragen aan Hem.

De vergeving van zonden is een cadeau wat je krijgt van Jezus bij je bekering, het is een automatisch gevolg ervan. God vergeeft je via hem, door zijn genade, en je bent gered voor de eeuwigheid en het oordeel. Dit kun je lezen in Romeinen 5: Meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn.  Dat betekent dat er geen oordeel is op de dag des oordeels. Door zijn bloed ben je verlost uit de handen van Satan.  1 Johannes 1:7 Overgezet in het lichaam van Christus.  Je kunt dan beginnen een relatie met Hem op te bouwen je leven te leven voor Hem.

Spreuken 28:13 "Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, die vind ontferming".

 

Jesaja 66 Een oordeels aankondiging.

 

Bescherming van de Heere tijdens zijn oordelen die gaan komen over de aarde. En waarin duidelijk gemaakt wordt dat wij ons beter nederig kunnen opstellen en bekeren want zo zijn we beschermd tegen zijn toorn. Voor deze mens is Hij barmhartig.

 

Zo zegt de Heere:

De Hemel is mijn troon
en de aarde de voetbank van Mijn voeten.
Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen bouwen.
En waar de plaats van Mijn rust?
Want Mijn hand heeft al die dingen gemaakt.
En daardoor bestaan al die dingen, spreekt de Heere.
Maar ik zal zien op deze, op de ellendige.
En verslagene van geest, en wie voor Mijn woord beeft.