De Heilge Geest

Er zijn drie getuigen op de wereld die het Evangelie verkondigen. De Geest, het water en het bloed.

Johannes 5:8.

                           

 Ik zal het hart van steen uit uw lichaam nemen en een hart van vlees geven. Ezechiël 36:25- 27

De Heere Jezus roept iedereen die is afgedwaald van Hem, en Hij ontvangt u met open armen.

  deHeere Jezus is ook liefde en vergeeft. “Als u mij liefhebt, neemt dan mijn geboden in acht". 

En ik zal de vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid namelijk de Geest van de waarheid  Johannes 14:15-31.

 Lukas 21:3

 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen staan voor de Zoon des mensen. 

Zonder de Heilge Geest zal het lastig zijn om de dingen die over de wereld komen te weerstaan of te kunnen onderscheiden. Het is niet voor niets dat de Heere Jezus heeft gezegd dat Hij ons niet als wezen zou achterlaten. Zijn Geest is onder ons. Johannes 14.

 

 

Heilige Geest Mei 2023.
PDF – 8,6 MB 27 downloads

«   »