• Door eigen werken kunnen wij de Hemel niet beĆ«rven! Het is een cadeau!
  • 55 Bijbel teksten gaan over bekeren.
  • Jezus houdt van u.
Hartelijk Welkom » GEESTELIJKE HULP

Geestelijke hulp

Op deze pagina vind u meer informatie over geestelijke hulp en bevrijding.

 

Door de Babylonische spraakverwarring en geestelijke dwalingen die nu heersen in de wereld kun je wel eens verdwalen in wat nu echt belangrijk is en vergeten om op het pad lopen wat God voor je bedacht heeft. En dan bedoel ik niet een roeping of carrière, maar het pad naar Hem. Het pad naar de Eeuwigheid en vrij worden van het oordeel. Het verwateren van het Evangelie in een humanistische uitleg over de Bijbel brengt geestelijk leed met zich mee. Het verwatert de boodschap  van Hoop en Redding, liefde en genade waardoor wij verder van God af komen te staan.

Mensen dreigen letterlijk te verdwalen in spirituele misleidingen die erg ver af staan van wat er nu in de Bijbel staat. Het occulte is overal binnengeslopen en zelf in sommige kerken ben je er niet meer veilig voor. Niet veilig wil zeggen dat er op deze manier een weg aangeboden wordt die je in de duisternis doet belanden weg van God en het licht. Je hart Verhart en daarmee neemt ongelukkig zijn toe. Depressie en verslaving liggen op de loer en ook een losse moraal.

Naar de basis

Terug naar de basis dus, wat zeg God eigenlijk in zijn woord en wat staat er tussen Hem en mij in?

Er kunnen tal van problemen ontstaan als u van God verwijdert raakt.  Hoe staat het met uw relatie met de Heere Jezus bijvoorbeeld, erg belangrijk voor onze behoudenis en daarom is het goed om hier ook eens naar te kijken als u er vragen over heeft.

 

Geestelijke bevrijding

Er zijn twee soorten bevrijding, de ene gaat over het gedachteleven de emotionele problemen of er zijn vraagstukken over God uw geloof  en tal van andere vragen en zorgen. Etc. Hiervoor zijn gesprekken mogelijk.

 

De andere gaat over Bevrijding van demonen en andere geestelijke invloeden. Hieronder vertel ik iets meer daarover. Herkent u iets of komen er vragen in u op dan kunt u altijd overwegen om een afspraak te maken.

Geestelijke zorg

Ik heb een bediening gekregen om naast het verkondigen van het Evangelie mensen te helpen bij hun bevrijding uit de duisternis. De duisternis is een breed begrip want als je niet leeft in het licht van de Heere Jezus dan verkeer je in principe in de duisternis. Dit is geen veroordeling, maar zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar. Onze wereld ligt helemaal in de duisternis zoals dit ook vermeld staat in de Bijbel. En de strijd op aarde en in de hemelen gaat nu eenmaal om u of ons, onze ziel en waar we na dit leven terecht gaan komen. Satan en zijn demonen doen er alles aan om iemand te misleiden of bijvoorbeeld ziek te maken,  of te lokken met het valse licht.

Over satan wordt weinig gesproken en daarom kan Hij vrij zijn gang gaan terwijl Hij de wereld beheerst met zijn leugens en listen.

 

Bevrijding van demonen

Bevrijding van demonen of onreine geesten zoals dat in de Bijbel staat is ook onderdeel van mijn bediening ik doe dit in de naam van Jezus Christus.  De Heilige Geest is hierbij betrokken, die laat het zien.  Zoals we kunnen lezen in Lucas 11: 14:

En Hij dreef een demon uit bij iemand, en deze kon niet spreken.

En het gebeurde dat hij kon spreken, toen  de demon uitgevaren was sprak.

 Ik vind het een van de mooiste onderdelen van mijn bediening omdat je de bevrijde persoon ziet opknappen. En het licht gaat weer stromen in mensenlevens, er kunnen ook relaties door hersteld worden etc. een verhard hart wordt bereikbaar voor God en zijn liefde.  Mensen kunnen weer bidden. Dat heeft invloed op uw omgeving en uw relatie met de Heere Jezus Hij kan u dichter naderen. En het is de normaalste zaak van de wereld zoals dit ook vermeldstaat in de Bijbel. Het is niet iets van vroeger, maar nog steeds iets van vandaag. Soms worden er ook lichamelijke klachten door opgelost. Ze verdwijnen eenvoudig. Dit is niet altijd het geval maar het komt voor. Leest u Handelingen 3: 1 tot 8.

Als u zich heeft ingelaten met zaken die God niet welgevallig zijn en u onder invloed bent gekomen van demonen, en er van bevrijbent. Vraag Jezus dan om vergeving en zorg er voor dat u niet weer in de valkuil van de boze valt. Anders komen ze terug. Vul uw "huis" met het woord van God".!

Er is niets verandert wat betreft de omstandigheden waarin wij leven, misschien materieel wel maar geestelijk is het weer net zo als in de tijd van Noah en de deuren naar de demonische wereld staan weer open door alle aanbidding van andere goden. Keer u er daarom vanaf en bevrijd u ervan. Ze weten wie Jezus is Lukas 4 33-35. En sidderen voor zijn naam want ze weten dat ze moeten vertrekken. In Markus 5 leest u nog een verhandeling over het uitwerpen van Jezus van onreine geesten. Ook daar leest u weer dat deze geesten weten wie Hij is. Ze noemen hem hier Zoon van God de allerhoogste. En in Markus 16 staat geschreven: En hen die geloofd hebben, zullen deze tekenen volgen"In mijn naam zullen zij demonen uitwerpen; In vreemde talen zullen zij spreken; op zieken zullen zij hun handen leggen en zij zullen gezond worden.

 

Het is een opdracht voor iedereen van Jezus om het Evangelie te verkondigen en demonen uit te werpen en zieken genezen, in zijn naam.

Niet alles is duisternis

Niet alle moeilijkheden komen voort uit bezetenheid of beïnvloeding, het is wel zo dat de duisternis uw zwakke plekken kent u hier op blijft aanvallen. Die zwakke plekken kunt u over winnen door samen deze Bij de Heere Jezus te brengen. En de geestelijke wapenuitrusting aan te trekken. Dit komt zeker voor bij Christenen. Ook dit staat in de Bijbel.

Het onderschatten van de duisternis

De invloed van de duisternis wordt onderschat, het onderwijs hierover moeilijk te vinden en gebagatelliseerd of helemaal verzwegen en daarom wordt er niet aan gedacht om op vanuit deze hoek naar geestelijke problemen te kijken. Ik heb een groot voordeel op de duisternis en dat is mijn geloof in Jezus Christus en dat ik deze demonen, of ziekmakende geesten kan zien als het nodig is. De Heilige Geest laat het me zien en altijd in de naam van Jezus Christus gebied ik ze weg te gaan. We bespreken de oorzaak van uw gebondenheid als dit nodig is en eventueel wat u zou kunnen veranderen in uw leven of denken om herhaling te voorkomen en geestelijke weerbaarheid op te bouwen.

Als we ons bekeren tot Jezus Christus en vergeven zijn voor onze zonden dan zijn we daarmee ook geroepen tot vrijheid. Geestelijke vrijheid en een relatie met Hem. Deze verworven vrijheid wordt nogal eens op de proef gesteld door geestelijke "aanvallen". Dit is normaal en natuurlijk niet prettig. We moeten dan niet ons licht weer laten stelen en te strijde trekken hier tegen. Door geloof, bidden, volharding en onderscheidings- vermogen. Praten erover helpt en bijvoorbeeld alle zondige zaken uit uw leven bannen die een ingang zijn voor de "vijand" zullen u stap voor stap overwinnend maken.

En natuurlijk brengt u alles eerst bij God en gaat u bidden voor uw zorgen of vragen. Komt u er dan niet uit dan is een gesprek soms heel bevrijdend.

Meer weten

Als u meer wilt weten over de bevrijding van mensen door de Heilige Geest verwijs ik u graag naar het Bijbelboek Handelingen.

En op de pagina Geestelijke beïnvloeding vind u meer informatie over gebondenheid en wat u zelf kunt doen om invloeden, die niet goed voor u zijn, bijvoorbeeld het occulte, uit uw leven te bannen.

 

Contact

 Als u hulp denk nodig te hebben  vul dan het contactformulier in zodat ik contact met u op kan nemen.