Het gebed des Heeren

 

Dit gebed is meer dan alleen het opzeggen van regels, het bepaalt u bij de Heere Jezus, het bevordert uw relatie met Hem.

Hij die er altijd is, tot het einde der tijden, en u nooit meer loslaat.

 

Het is ook een gebed waarmee u vergeving vraagt voor uw zonden en vergeving schenkt aan anderen die u misschien iets hebben aangedaan. God wil dat wij ook vergevingsgezind zijn.

Als je de Heilige Geest hebt ontvangen zal dit ook zeker geen probleem zijn. Het is een daad van compassie en liefde naar de ander. Vervulling van de schrift, de hemelse waarheid van het koninkrijk der Hemelen.

 

Het gebed

“Onze vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome. Uw wil gescheide zoals in de Hemel zo ook op aarde

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze zonden zoals wij schuldenaren vergeven.

En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de Heerlijkheid, tot in Eeuwigheid “

Amen

 

Vergeving is twee richtingsverkeer.

Mattheus 6:15

Want als u mensen hun overtredingen vergeeft, zal de Hemelse vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw vader uw overtredingen ook niet vergeven.

 

Geen duisternis in de Hemel.

De Heere Jesus roept ons op om ons aan zijn geboden te houden en een ervan is vergeving schenken aan anderen.

Hij wil niet dat wij iets meenemen wat donker is omdat de Hemel nu eenmaal licht is en daar past geen donker. Het is dan ook verstandig om te overwegen om dat wat u bindt hier op aarde los te laten.

Vergeven is bovendien nodig omdat u anders zelf geen vergeving kunt ontvangen voor uw zonden.

 

Hulp vragen

Soms is hierbij hulp nodig van de Heere Jezus. Als er hindernissen zijn dan komen die meestal van de duisternis en die moeten dan eerst weggenomen worden door u daarvan te bevrijden. contact

Laat uw hart niet verharden door onopgeloste kwesties in uw levenswandel, want hoewel wij in Christus een nieuwe creatie zijn, kunnen oude kwesties voor verharding en verwijdering zorgen.  Geef satan geen reden om u te hinderen en vergeeft elkaar.

2 Korinthe 2:11.

Degene wie u iets vergeeft, die vergeef ik ook want ook ik heb als ik al iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u, voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel zou hebben.

 

Efeze 4:32

Maar wees ten opzichte van met elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, als ook God in Christus u vergeven heeft.

 

De Heere Jezus is liefde en de hoeder van onze ziel en de waarheid, deze maakt ons vrij en daarom is dit gebod aan ons gegeven.

 

 

 

 

 

In Zijn liefde

Amen.

 

 

Het Gebed Des Heeren
Word – 11,5 KB 20 downloads