• Door eigen werken kunnen wij de Hemel niet beĆ«rven, het is een geschenk..
  • 55 Bijbel teksten over bekeren.
  • De Heilige Geest Handelingen 2.38 Arise! For your light has come. Jesaja 60:1
Hartelijk Welkom » Jezus en de weeen uit openbaringen.

Jezus en de weeën uit Openbaringen.

Een waarschuwing voor de dingen die komen gaan voor de opname.

 

 

Joel 2: 1-32

De dag van de Heere is nabij. Blaas de bazuin in Sion

sla alarm op mijn Heilige berg (in de Hemel).

 

De opname

De opname is een veel besproken onderwerp, het ligt verscholen in het woord van God. Jezus heeft er veel over gezegd en ook Paulus en de profeten uit het Oude Testament, het staat in sommige Psalmen en in het boek Openbaringen.

 

Het is gezien de tijd waarin we leven een gebeurtenis waar veel Christenen die er in geloven naar uitgekeken wordt. De discussie over de grote verdrukking wat betreft de aanvang hiervan en de vermeende momenten van de daadwerkelijke opname zijn op een hand niet te tellen. Er is ook verwarring over  wat de gemeente van Christus is en wat de toorn van God inhoud. Het is te vinden in de Bijbel en daarom kan er geen misverstand over bestaan.

 

De situatie in de wereld is niet rooskleurig is. Het wordt er niet beter op, het komt niet goed in de zin dat er nu een crisis is en dat we deze oplossen en weer verder gaan op de oude weg. Er is niet alleen een gezondheids crisis maar ook een geestelijke. De vijand krijt veel terrein en dus is het nodig om het alarm te luiden en wakker te worden beste mensen.

Dit is niet Gods plan voor deze wereld. Al het oude gaat voorbij en wie daar niet bij wil zijn zal zich tot de Heere moeten wenden en doen wat het Evangelie van ons vraagt. Zijn geboden maken dat ook heel duidelijk. En los van of de opname nu wel of niet komt is het natuurlijk uitkijken dat je je ziel niet verliest doordat u zich heeft laten misleiden.

Er is niet alleen een gezondheids crisis maar ook een geestelijke. De vijand krijgt veel terrein, gewoon op een presenteer blaadje en dus is het nodig om alarm te slaan.

En daarom is het nodig dat iedereen zijn eigen Bijbel leest. Dat is echt wel te doen zeker met hulp van de Heilige Geest en liefde voor God en is een goed begin van uw (vernieuwde) relatie met Hem.

 

Oordelen voor de opname

Dit begint in het Huis van God zoals Petrus dit heeft aangegeven in: Het is een laatste waarschuwing om u te bekeren voordat de opname komt en de antichrist de vrije hand krijgt.

1 Petrus 4:17. 

"Want nu is het tijd dat het oordeel begint bij het Huis van God  en als  het eerst bij ons begint wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? Hier is een waarschuwing  nodig voor Christenen die denken dat ze het Evangelie trouw zijn, maar zich door valse leer  op de doodlopende weg bevinden en zich gered wanen door  een afwijkend Evangelie  dan wat er in de bijbel staat.

 

"Onderzoek u zelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei manier verwerpelijk bent. 2 Korinthe 13: 5.

 

Dit is een aansporing om ons leven te leven volgens het Evangelie, want dat is de weg om overwinnend te kunnen staan straks bij de wederkomst. Over het ontvangen van de Heilige Geest en de inwoning van Christus in ons heb ik een en ander geschreven op de pagina de Heilige Geest.

 

Het oordeel en de plagen worden ook nog beschreven in  openbaringen. 1 tot en met 3 over de zeven kerken, In Openbaringen 18 : 4 en Jesaja 47. en 48:20 .

 

In openbaringen 9:4 vind u de beschrijving van plagen die voorbij gaan aan de mensen met het zegel van God, de Heilige Geest.

Totdat de Heere Jezus komt voor de opname sterft een derde van de wereldbevolking  door allerlei oorzaken. Het is bijna niet voor te stellen en daarom laat ik het hier maar bij voorlopig. Het zal een hele moeilijke tijd worden voor iedereen ook voor Christenen.

Tot zover de inleiding ik ga nu verder met de aanwijzingen die de Heere Jezus heeft gegeven in Matheus 24 : 8 over de komende weeën,  en de plagen  die plaats gaan hebben voor de opname.

Tijdens gesprekken van Jezus met zijn apostelen over het einde van de wereld op de Olijfberg en wat er aan vooraf zou gaan geeft Jezus enkele aanwijzingen die we terug kunnen vinden in het boek openbaringen. Het  boek was toen nog niet geschreven, het werd geschreven  pas na zijn kruisiging en Hemelvaart. Jezus heeft via een engel alles geopenbaard aan Johannes die het heeft opgeschreven. Ze konden het nog niet begrijpen op dat moment zoals hij dat zelf ook aangegeven heeft.

Johannes 16: 12 'Nog veel heb ik u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Dit betrof ook het boek openbaringen en natuurlijk de geheimenissen die Paulus van God mocht openbaren.

Verder spreekt Hij over de Heilige Geest die over hun zou komen en in heel de waarheid de weg zou wijzen.

 

Het begin is er.

In Matheus 24 spreekt Jezus over het begin der weeën voordat de uiteindelijke ween beginnen.

"Besmettelijke ziekten zijn en hongersnoden*, aardbevingen oorlogen en geruchten hiervan. Pas op wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er zullen hongersnoden zijn, besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

Maar al die dingen zijn nog maar een  begin van de weeën.

Uit voorgaande kunnen we dus concluderen dat er eerst oorlog over  de wereld komt.

Pas daarna komen de weeën en ook de opname zoals u zult lezen straks.

 

We hebben natuurlijk als wereld al heel wat oorlogen en aardbevingen meegemaakt de afgelopen tweeduizend jaar en deze zullen in hevigheid gaan toenemen. Op moment van dit schrijven  zijn er veel grote vulkanen actief. Aardbevingen zijn er ook genoeg.

En zijn er veel geruchten van oorlogen. Niet zomaar een land ver weg maar in onze achtertuin Rusland en de NAVO en er is een serieuze dreiging voor Israel.

Het zijn geruchten...

Matheus 24:8 Maakt veel duidelijk over de bazuinen, schalen en zegels waarover gesproken wordt in openbaringen. Zes tot en met  11:15, het begin van de laatste plagen.

Er zijn drie weeën, omdat alles nu eenmaal in drieën komt als het Jesus betreft. Ik beperk me tot de eerste twee. Dit omdat de opname er in genoemd wordt.

Dus wat wij nu zien gebeuren in onze huidige wereld is een begin van wat er nog komen gaat. Maar ook een herhaling zoals het ooit is geweest en in Genesis 6 staat beschreven de tijd van Noah zoals de Heere Jezus zelf noemde in Mattheus 24:37. En wat er door de profeten is beschreven.

 

* Dit verwijst  naar Openbaringen 6:6 "En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe  voor een penning en drie maten gerst voor een penning. Dit gaat over de komende voedseltekorten,  en hyperinflatie dit duidt op deze tijd waarin de prijzen enorm gaan stijgen door tekorten aan van alles en nog wat.

Het openen van de zes zegels gaat vooraf aan het blazen van de Bazuinen.

 

De eerste wee en de bazuinen.

De eerste wee begint bij openbaringen 8:6, De Engelen bereiden zich voor om op de bazuin te blazen, deze wee gaat door tot Openbaringen 9:12 "het eerste wee is voorbij gegaan Zie nog twee weeën komen hierna.

Tussen de eerste wee en de derde wee staat in openbaringen  10: 7 geschreven dat het geheimenis van God volbracht wordt  dat is namelijk bij het blazen op de laatste bazuin. dit is tevens het begin van de toorn van God.

Paulus openbaarde dit in zijn dagen.

Zie ik vertel u een geheimenis. Wij zullen niet allemaal ontslapen, maar wij zullen allen verandert worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin, Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als vergankelijke mensen opgewekt worden, en ook zij zullen veranderd worden. Korinthe 15:13.

Deze laatste bazuin wordt ook genoemd  in 1 Thessalonisenzen 4:15.

Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de Hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. En ook wij zullen verandert worden, dit betreft de nog levende mensen die door de plagen en oordelen heen zijn gekomen.

 

Leeft u nog in zonde, of weet u dit niet zeker vraag het de Heere Jezus, Hij laat het u zien. U hoeft niet perfect te zijn om u te wenden tot de Heere Jezus, Hij maakt u nieuw en zal u herstellen vraag om vergeving en ga weer verder met uw leven maar nu met Hem en volgens zijn woord.  zie hiervoor ook de  pagina de Heilige Geest.

 

Jezus komt terug voor de opname.

Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.
In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.

En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

Johannes 14:2-3.

 

En laat uw licht niet doven maar schijnen in de wereld zodat deze weet dat er een uitweg mogelijk is uit deze duisternis namelijk de Heere Jezus!

 

Deze pagina is extra want de Heilige Geest heeft me duidelijk gemaakt dat de weeën er aankomen en dat deze te vinden zijn in zijn woord. Ik hoop dat het u tot zegen is.